Kodėl svarbu maksimaliai apsaugoti duomenis ir ką daryti jei juos paradote?

Kodėl svarbu maksimaliai apsaugoti duomenis ir ką daryti jei juos paradote?

Ką daryti, jeigu iš įmonės buvo pavogti klientų duomenys?

Reikia nedelsiant pradėti numatytus veiksmus siekiant sumažinti galimą pavojų savo klientams.

  • Įmonė turi pranešti visiems savo klientams apie pažeidimą ir patikrinti, kurie klientai gali būti paveikti.
  • Jei buvo pavogta tokie duomenys kaip klientų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ar finansiniai duomenys, turi būti pateiktas pranešimas, kad klientai galėtų imtis atitinkamų veiksmų, pvz., pakeisti savo slaptažodžius arba atlikti kredito patikrinimą.Į
  • Įmonė turi nedelsdama imtis veiksmų, kad būtų sumažintas tolesnio pavojus duomenims. Tai gali apimti saugumo protokolų peržiūrą, sistemos atnaujinimą, programų atnaujinimą, o taip pat ir saugumo auditą. Įmonė taip pat turėtų bendradarbiauti su atitinkamomis valdžios institucijomis, pvz., vietiniais teisėsaugos pareigūnais ar duomenų apsaugos institucijomis.

Svarbu suprasti, kad duomenų vagystė yra rimta problema, kurią reikia spręsti nedelsiant. Įmonės, kurios atsakingai ir veiksmingai reaguoja į tokio pobūdžio incidentus, gali sumažinti riziką savo klientams ir užtikrinti, kad duomenų vagystės poveikis būtų sumažintas iki minimumo.

Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) pradėjo UAB „Švaros broliai“ tyrimą savo iniciatyva, reaguodama į 2022 m. liepos 4 d. viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją ir sulaukusi asmenų kreipimųsi dėl galimai nutekintų bendrovės „Švaros broliai“ (toliau – bendrovė) klientų duomenų.

Iš viešoje erdvėje skelbiamos informacijos buvo matyti, kad galimai nutekėjo tokie klientų duomenys kaip vardai, dalis pavardžių, automobilių valstybiniai numeriai, dalies klientų el. pašto adresai, telefonų numeriai.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, duomenų saugumo pažeidimą patyrusi organizacija turi nedelsiant imtis visų priemonių padėčiai ištaisyti. Be kita ko, ne vėliau kaip per 72 val. apie tai pateikti pranešimą VDAI, taip pat tam tikrais atvejais informuoti su šiuo incidentu susijusius asmenis, kurių asmens duomenys galėjo nukentėti.

„Švaros broliai“ pateikė VDAI pradinį pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, bendrovė toliau aiškinasi incidento aplinkybes.

VDAI tyrimo metu įvertins duomenų valdytojo naudotas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Vadovaujantis teisės aktais, priežiūros institucijos atliekamas tyrimas gali trukti iki  4 mėnesių su galimybe, atsižvelgiant į tyrimo aplinkybes ir eigą, pratęsti ilgesniam laikotarpiui.

Patarimai dėl asmens duomenų apsaugos

Kadangi nutekėjo dalies bendrovės klientų el. pašto adresai ir telefonų numeriai, todėl bendrovės klientai galėjo sulaukti galimų kenkėjiškų trumpųjų žinučių (SMS), el. laiškų ar sukčiaujančių asmenų skambučių. VDAI ragino bendrovės klientus nespausti el. laišku ar SMS gautų nuorodų, nesidalinti savo slaptažodžiais, PIN kodais, būti atidiems ir kritiškai vertinti gaunamą informaciją. Daugiau informacijos apie sukčiavimo  prevenciją – www.neapsigauk.lt.

Šaltinis: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija