Psichosocialiniai veiksniai darbe - kas tai?

Psichosocialiniai veiksniai darbe - kas tai?

Ar žinojote, kad:

 • apytiskliai pusė darbuotojų mano, kad stresas jų darbo vietoje yra įprastas veiksnys,
 • stresas - dažniausiai su darbu susijusi sveikatos problema Europoje,
 • 50-60 proc. visų prarastų darbo dienų susidaro dėl streso ir psichosocialinės rizikos darbe,

 • Kas 6-tas darbuotojas per savo profesinį gyvenimą patiria psichikos sveikatos sutrikimų.

Psichosocialiniai veiksniai neigiamai veikia:

 • įstaigą - mažėja darbo našumas, didėja nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, kyla bendravimo ir bendradarbiavimo problemų, daugėja incidentų, pravaikštų,
 • darbuotoją - trukdo jam susidoroti su darbo krūviu, sukelia stresą, miegos sutrikimus ir visapusiškai kenkia jo sveikatai.

Tai, ką reikia daryti, kad išvengtume psichosocialinių veiksnių sukeltų pasekmių?

Vadovai ir darbuotojai gali spręsti streso ir psichosocialinės rizikos darbe problemas veikdami kartu.

Pagrindinės rizikos veiksnių prevencijos priemonės:

 • nuolatinis vadovų bendravimas su darbuotojais informuojant juos apie vykdomus darbus, numatomus priimti sprendimus,
 • atsižvelgti į darbuotojų nuomonę priimant sprendimus,
 • pagyrimas darbuotojui už atliktą darbą,
 • įvertinimas ir skatinimas už pasiektus rezultatus,

 • jei darbuotojai atlieka pasikartojančias užduotis - raskite būdą jas paįvairinti,
 • tinkamas darbo tempo organizavimas,
 • deleguokite ir įgalinkite darbuotojus atlikti papildomus darbus ir suteikite jiems papildomų teisių,
 • toleravimas mokymosi ir klaidų,
 • vengti šiurkščios kritikos,
 • skatinti vieningos komandos dvasią,
 • suplanuokite kartu su darbuotoju jam tikslus ir iššūkius,
 • organizuokite mokymus pasitelkiant specialistus apie emocinės įtampos mažinimą, savikontrolę.

 

Tam, kad nustatyti, kokia situacija yra įmonėje, galima atlikti Psichosocialinių veiksnių vertinimą/tyrimą.

Taip pat rekomenduojame įmonėse įgyvendinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, atlikti darbuotojų mokymus.Susiję produktai